Wincar Sjekk Inn App er lansert

Med  smart-telefon og Wincar Sjekk Inn App har klargjørerne full oversikt over dagens returer

 • Dagens returerer
 • Forsinkede returer
 • Utleverte langtidsavtaler
 • Akitve innsjekk (påbegynte innsjekk som ikke er ferdigstilt)
 • Biler som skal klargjøres

Ved retur kan klargjørerne effektiv registrere nøkkelinformasjon i App’en som omgående vises i Wincar.

 • Returtidspunkt
 • Kilomenterstand
 • Drivstoff (full/antall liter)
 • Produktretur (mottakskontroll av barnesete, lastestropper, sekketralle osv)
 • Sjekkliste (egendefinert sjekkliste tilpasset pr. bilgruppe)
 • Skaderegistrering (vises i Wincars skadelogg)
 • Sjekk Inn  merknad (melding til utleiekontoret)
 • Bilder (vises i kjøretøyregisteret)
 • Melde bilen klargjort

Ta kontakt med salgsavdelingen for mer informasjon eller demo av løsningen.

Wincar-lisens til Mariestad

2Wheelracing  gjennom selskapet 2WR AB jobber med motorsykler, atv og dekk. I tillegg skal det nå tilbys bilutleie gjennom Hyrbilsdepån’s nye kontor i Mariestad. Vi takker for tillitten og ønsker lykke til med satsningen.

Intershare er solgt til Infobric Group

Intershare har gjennom to tiår utviklet og levert anerkjente og etterspurte IT-systemer for utleiebransjen, og er med Onlet og Wincar markedsleder i sitt forretningssegment. I en tid med økende fokus på digitalisering og optimalisering av arbeidsprosesser, har eierne av Intershare sett behovet for konsolidering og nytten av å bli en del av en større og sterkere enhet. Nå, etter å ha blitt kjøpt av Infobric, får selskapet en ledende rolle i et nyopprettet forretningsområde for digitalisering av utleiebransjen i Norden og videre i en internasjonaliseringsprosess.

Det nye forretningsområdet vil muliggjøre et utleiesystem fullt integrert med kundens maskiner og utstyr. Infobric sine systemer er oversiktlige og brukervennlige og betjenes via Ease-app, en app som allerede i dag brukes av over 300 000 personer i byggebransjen. Dette skaper spennende muligheter fremover knyttet til Infobrics unike tilbud på byggeplasser i Norden og Storbritannia.

«Denne investeringen er en viktig milepæl for Infobric Group, som har en lang historie i samarbeide med utleiebransjen. Med oppkjøpet av Intershare, Hyrma og Winhyra utvides dette samarbeidet ytterligere. I kombinasjon med våre eksisterende tilbud skaper vi nå Europas beste forretningssystem for maskinutleieselskaper i byggebransjen».
Dan Friberg, President og CEO Infobric Group

«Alle ansatte og tidligere eiere forblir i selskapet, og vi har store forventninger til mulighetene som ligger foran oss. Vi skal fortsette å lage effektive integrasjoner til ulike 3. parts løsninger og vi skal jobbe sammen med våre nye kolleger i Infobric for at våre kunder skal bli de mest effektive digitale aktørene i utleie- og bygg & anleggsbransjen».
Jan Erik Norli, CEO Intershare

Mer informasjon om Infobric Group finner du på infobric.com. Mer informasjon om Intershare finner du på intershare.no.
Ytterligere spørsmål kan rettes til CEO Jan Erik Norli (+47 908 67690) / jan.erik.norli@intershare.no

Om Inforbric Group                                                                                                                  
Infobric Group er en nordisk digitaliseringspartner for bærekraftig samfunnsbygging. Konsernet leverer en verktøykasse med nøkkelferdige tjenester som er klare til å integreres i våre kunders digitale økosystemer. Infobrics misjon er å skape sosialt bærekraftige og ressurseffektive arbeidsplasser, hvor tjenestene vi leverer gjør arbeidet tryggere og enklere for hundretusenvis av mennesker hver dag. Infobric eies av Summa Equity, som investerer i løsninger på globale utfordringer innen bærekraft.

Albjerk Bilutleie starter med Wincar

Albjerk Bilutleie starter med Wincar som administrasjonssystem for bilutleievirksomheten. Ved oppstart skal det være samhandling med Tripletex økonomisystem og bompasseringer fra Fremtind Service. Det planlegges for aktivering av Wincars webbookingsløsning så snart som mulig etter innfasing av basisfunksjonaliteten i Wincar.

Wincar lisens til Uppsala

Rent-A-Wreck Uppsala har signert lisensavtale med Intershare for levering av bilutleiesystemet Wincar allerede fra starten. Med Wincar som utleiesystem og nesten 190.000 innbyggere i Uppsala, bør det være de beste forutsetninger for å lykkes som Rent-A-Wreck konseptet i Uppsala. Intershare ønsker lykke til med satsningen.

Takk for tillitten!

Intershare har levert utleie og ressursstyringssystemer i tyve år. I 2021 ble det ny rekord med 38 nye lisenser. Av disse lisensene er hele 28 nye forretningsforbindelser for oss. En stor takk til alle våre kunder som anbefaler løsningene videre til kolleger og konkurrenter i markedene. Jo flere kunder på løsningene, jo mer effektiviserende funksjonalitet vil se dagens lys i årene som kommer.

Maksimal effektiv utleie og lønnsomhet har alltid vært viktige elementer for oss. Anslagsvis faktureres det for mer enn 4 milliarder norske kroner gjennom faktureringsrutinene i Onlet og Wincar, fra følgende bransjer og nisjer:

 • Bilutleie & bilforhandlere (Wincar)
 • Container & modul
 • Entreprenør
 • Flåtestyring av biler
 • Lift & Maskinutleie
 • Stillas & Forskaling
 • Trafikksikring

Kommende år er det planlagt flere spennende lanseringer som vi håper vil effektivisere og optimalisere driften ytterligere. Her er en foreløpig overordnet oversikt over løsninger det planlegges å lansere:

 • Onlet
  • Ny kundeportal med avmelding (Januar)
  • Bompasseringsmodul (Januar)
  • Ny webkatalog med innlogging fra kundeportal
  • Webshop (Onlinebooking)
  • Integrasjon til Brønnøysund for firmaregistreringer
  • Integrasjon til DigiQuip
  • Integrasjon til SuperOffice
  • Diverse andre moduler og effektiviseringer
 • Wincar
  • Bompasseringsmodul (api) (lansert desember 2021)
  • Skadeloggmodul (lansert desember 2021)
  • Bookingbekreftelse via web
  • Sjekk Inn App
  • Integrasjon til Nets
  • Integrasjon til Sharebox
  • Diverse andre effektiviseringer

Alle vi i Intershare ser frem til et fortsatt godt samarbeide i et helt nytt og spennende 2022!

 • Berno
 • Eirik
 • Erik B
 • Erik O
 • Helge
 • Hilde
 • Jan
 • Mariann
 • Marianne
 • Morten
 • Pål
 • Roy
 • Tom

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA