AutoPass API integrasjoner

Det er for tiden store utfordringer for de av våre kunder som har mange utleiebiler. Bompengereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015 medfører at norske bompengeselskapene ikke lenger kan operere både som operatør og utsteder. Den senere tids endringer i systemene hos utstederne har påført våre utleiekunder betydelig frustrasjon og ekstrakostnader.

Utstederviiksomheten til Ferde og Vegamot flyttes til Flyt AS, som igjen er kjøpt opp av Gjenside med virkning fra 01.11.2021. Tidligere Fjellinjen er kjøpt opp av Fremtind Service som da er den andre utstederen. Resultatet av dette er at Intershare sine Wincar- og Onletkunder har vært igjennom noen turbulente uker når disse aktørene endrer sine systemer og tjenester.  Siden de nye løsningene ikke har vært helt ferdigstilt ved lansering, har det vært svært krevende for oss som systemleverandør å få oversikt over hvordan vi kan bistå våre kunder på en best mulig måte.

Det jobbes på spreng med å ferdigstille API integrasjoner til både Onlet og Wincar, med data fra Fremtind Service og Gjensidige (tidligere Flyt/Ferde/Vegamot). Om relativt kort tid lanseres de nye og effektive modulene. Lanseringsdatoene er ikke helt klare, men dersom API løsningene til utstederselskapene virker som de skal, er det nært forestående.

For våre Wincar kunder, er det laget et midlertidig konverteringsprogram for å håndtere de nye og ganske anderledes filformatene som selskapene etterhvert har klart å tilgjengeliggjøre som en mellomløsning. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, send gjerne en e-post til support@intershare.no

Med Onlet og Wincar sine kommende bompasseringsløsninger vil disse krevende oppgavene kunne løses effektivt og lønnsomt når passeringene automatisk dukker opp for behandling i egen faktureringskladd. Ta gjerne kontakt med salgsavdelingen på telefon 380 90 000 for mer informasjon om løsningene.

De av våre Wincar kunder som allerede abonnerer på Wincars Bompasseringsmodul vil bli orientert så snart den nye løsningen er klar.

 

 

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA